Chichen Itza

2 + 5  panorama Balspelbaan + Castillo

(QuickTime plugin is hiervoor nodig)

1   De heilige Cenote
2   De grote balspelbaan
3   Tzompantli
4   Venus plateau
5   Castillo (Kukulkan)
6   Tempel van de Krijgslieden
7   Het complex van de
     Duizend Zuilen
8   De Markt
9   Tempel van de Hogepriester
10  Cenote van Xtoloc
11  Caracol (slakkenhuis)
12  Het Nonnenhuis

Chichen Itza is deallerlaatste maya stad van betekenis geweest. In de postklassieke periode(1000-1500) is deze stad de belangrijkste metropool die door zijn opzienbarendeontwikkelingen op cultuur en op bouwgebied afwijken met vorige metropolen. Hetleidt geen twijfel dat de maya’s zijn beïnvloed door andere volken. Alleen doorwie is niet geheel duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk door zowel de Tolteken als deItza’s. Chichen Itza is in de postklassieke periode niet helemaal uit hetniets ontstaan. Haar geschiedenis gaat terug en begint ongeveer 500 v Chr. meteen kleine nederzetting. In de 4de eeuw na Chr. was dit dorp uitgegroeid tot eenbescheidde mayastad die in de 10de eeuw in vreemde handen overging. Vanaf datmoment groeit de stad uit tot een metropool met fantastische gebouwen endomineerde twee eeuwen lang het noorden van Yucatan. In 1125 werd ChichenItza verslagen door de gebundelde krachten van Mayapan en Uxmal en zorgde vooreen leegloop van Chichen Itza.