Kabah

Stenen masker van de regengod Chaac staancentraal in Yucatán, maar in Kabah is dit wel heel prominent aanwezig. Vooralop het Paleis van de Maskers is de afbeelding van Chaac ‘ontelbaar’ kerenaanwezig. Naar schatting zouden dit er oorspronkelijk 260 (dagen van het tzolkin)geweest zijn, waarvan er nu nog maar één geheel is. Alle andere zijn de ‘slurven’vanaf gebroken, waarvan men vermoed dat dit bij het verlaten van Kabah door deMaya’s zelf is gebeurd na het lang uitblijven van regen. 

De doorgaande weg deelt Kabah in tweeën. Aan de andere zijde van de weg staat de hoofdtempel, verstopt onder de vegetatie. Het enige gebouw in dit deel van Kabah dat gerestaureerd is, is de Poort van Kabah. Het heeft veel weg van een triomfboog. Hoewel de decoratie die zo belangrijk is voor de Boog van Labná, ontbreekt deze op de Poort van Kabah, Het is een prachtig voorbeeld van de techniek van het schijngewelf, die kenmerkend is voor de Puuc-steden van de klassieke periode.