La Venta

1   Het Nonnenhuis
2   Balspeelbaan
3   Piramide van de Aarde
4   De Stirling Groep

De opkomst van grote  Maya-steden iseen langzaam proces dat begint aan het einde van de pre-klassieke periode, 200tot 100 jaar voor onze jaartelling. Maar om de oprichting van deze eerstecultus- en machtscentra te kunnen volgen, moeten we veel verder teruggaan in detijd; het zijn de bouwwerken die zijn gesticht door de Olmeken uit de buurt vande Golf van Mexico (1200-1000 v Chr.) die aan de oorsprong staan van dezepre-Columbiaanse ceremoniĆ«le centra. De centra zijn complexe constructies waarin elk geval twee essentiĆ«le elementen in voor komen, namelijk de piramide ende balspelbaan.