Caracol

1   Caana
2   B-Groep
3   Centraal Akropolis
4   A-Groep
5   Zuid Akropolis
Niet op plattegrond: C-Groep

Caracol is de grootste Mayastad in Belize enpas in 1936 ontdekt. In 650 n.Chr. lag het bewoonde gedeelte van Caracol 10kilometer om het centrum heen. Dat is meer dan het hedendaagse Belize city. Hetbevolkingsaantal bedroeg meer dan 150.000 mensen dankzij het uitgebreideakkerbouw systeem en een uitgekiend stadsplan. Caracol betekent ‘Slak’ en is eenvan de meest ontoegankelijke ruines in Belize. Het levert wel veelwetenschappelijke gegevens. Je hebt toestemming nodig van ‘Department ofArchaelogy’ en ‘Forestery Department’ om Caracol te mogen bezoeken. 

De grootste piramide in Caracol is 42 meterhoog en heeft de bases die even groot is als de grote piramiden van Tikal. Denaam is ‘Canaa’ (hemel plaats) en is het hoogste mangemaakte gebouw in heelBelize. Caracol ligt midden in het regenwoud wat deze plaats nog mooier doetvoorkomen dan het al is. Deze klassieke plaats staat bekent voor het gebruik vangrote data hiërogliefen op ronde stenen altaren. Ook hier lieten de Maya’s hunbouwkundige vaardigheden blijken en bouwden grote reservoirs en akkerterrassen. 

Veel inscripties zijn van 300 tot 600 n Chr.wat erop wijst dat Caracol rond 300 gesticht moet zijn en verder bloeide terwijlandere Mayasteden in verval raakten. Inscripties in Caracol vermelden ook datCaracol en Tikal een doorlopend conflict hadden, waarbij ze elkaar telkensaftroefden. Na een oorlog in 562 n Chr. domineerde Caracol het gebied voor meerdan een eeuw. In 1986 werd een altaar gevonden bij een van de Balspelveld waaropeen hiëroglief stond van de militaire overwinning van Lord Water of Caracol.

In een tombe gevonden onder een bank in devoorkamer van Gebouw A3, een tempel die 16 meter hoog boven het Hoofdplein uittorent,bevatte een skelet met onder andere 9 kilo obsidiaan.

859 n Chr. is de laatste datum die gevondenword op stelle 10. Rond 1050 word Caracol geheel verlaten.