Cobà

Cobà kan beschouwd worden als een van deoudste Maya-steden. Aan de oevers van de meren Lago Cobà en Lago Macanxoc werdde basis van Cobà gelegd, kort na het begin van onze jaartelling. Cobà groeideuit tot een van de machtigste en invloedrijkste Maya-steden. Rond 600 totongeveer 800 moet het een gerespecteerde stadstaat zijn geweest lang voor dehoogtijdagen van Chichen Itzà, Uxmal en Bonampak. Ook de bouwstijl is andersdan de gebruikelijke stijl in dit gebied. Er zijn duidelijke overeenkomsten metde Petén-bouwstijl uit Tikal en Palenque die in dezelfde periode op hun topwaren. Ook hier zijn opgehoogde wegen (saché) gevonden die de piramide onderlingverbonden een waarschijnlijk als processiewegen werden gebruikt. Onduidelijk iswaar Cobà haar welvaart aan te danken had en wat de oorzaak is geweest van hetverval erna. De stad werd niet verlaten en werd nog tot 1500 bewoond en bebouwd,maar de politieke invloed en rijkdom waren toen voorbij.

Aan het einde van een lange saché waarlangs stéles aan andere ruines staan ligt de de groep van de Tempelpiramide Nohoch-Mul (ook Castillo genoemd). Dit is met 42 meter hoogte de een na hoogste piramide van het schiereiland Yucatan. Het is nog maar nauwelijks van zijn overwoekerende plantengroei ontdaan, maar de blootgelegde voorkant met een 100 treden hoge trap is zeer imponerend. De tempel bovenop de piramide is in de nadagen van Cobà gebouwd wat uit de sobere stijl is af te leidden, terwijl de piramide zelf uit de topjaren van Cobà stamt. Naast deze piramide ligt er in een andere groep (groep Cobà) een 24m hoge tempelpiramide die men “de Kerk” noemt. Ook hiervan is alleen de voorkant blootgelegd en grotendeels gereconstrueerd. Ook hieronder ligt een oudere piramide die door het verval nu zichtbaar is geworden. De andere groep van betekenis is de groep “la Pinturas” wat wandschildering betekent. In complex uit de postklassieke periode staat een kleine tempel op een vrij lage piramide met wandschilderingen op de binnen- en buitenmuren