Sayil

Het ceremoniële centrum van Sayil wekt doorde verfijnde en rijke Puuc-stijl die de gebouwen kenmerkt, verbazing enbewondering op. Het hoogtepunt van Sayil is het Grote Paleis, dat uit drieverdiepingen bestaat en een oppervlakte heeft van 85m bij 40m. De eerste enderde verdieping zijn sober, bijna zakelijk, uitgevoerd en het is dan ook detweede verdieping dat het gebouw zo elegant maakt. De Puuc-stijl komt hier goednaar voren door het gebruik van slanke, ronde zuilen en de ornamentele randerboven met de afbeeldingen van Chaac en de opvallende afbeelding van de"afdalende God". Dit figuur komt ook voor in Tulúm, maar de functievan de god is nog steeds onduidelijk. Naast het paleis zijn er nog anderegebouwen, die maar deels of niet zijn gerestaureerd en geen van deze kunnenindruk maken.