Maya artefacten (in aanbouw)

Hier komt een overzicht en uitleg vanartefacten die gevonden zijn. Ook dit zijn zeer waardevolle bronnen van informatie.Hierdoor is er inzicht gekomen in het dagelijkse leven van de Mayabevolking inen rond de steden.

Voor een uitgebreidde database klik oponderstaande link:

verdernaar Maya en de sterrenkunde