Edznà

Edznà is een van de weinige antiekeMayasteden die zo lang aaneengesloten, van 600 v.Chr. tot 1450 n.Chr., bewoondis geweest. De fraaiste bouwwerken en stéles zijn uit de topjaren tussen de 7deen 9de eeuw. Nog voor de Spanjaarden in Mexico landden, was Edznà verlaten,overgelaten aan de natuur. De plattegrond van het ceremoniële centrum vanEdznà lijkt op die van Tikal en andere steden die zich in die tijd in Peténhebben ontwikkeld. Het centrum van de stad ligt rond een rechthoekig pleinwaarop overblijfselen te zien zijn van oude stucwerk decoraties. De open ruimteloopt naar het zuiden af, zodat overtollig regenwater afgevoerd kan worden. Hetbelangrijkste monument is de Tempel met de Vijf Verdiepingen. Dezepiramidetempel is bijzonder door het gebruik van twee bouwstijlen en het openkarakter van de piramide. Ook deze piramide is over een eerder gebouw gebouwd.De tempel bovenop is afgewerkt met een 6 meter hoge dakkam, die nog gedeeltelijkintact is gebleven. De piramidetempel staat op een groot akropolis van 160m bij148m en 6m dik. Naast de verschillende gebouwen zijn ook hier fraai bewaardestelés te zien die vertellen over het vorstenhuis van Edznà.