Obsediaan en jade

Obsediaan: (lavaglas)natuurlijk magmatisch glas dat de volkeren die geen metaalnijverheid bezaten,gebruikten voor de vervaardiging van gereedschappen en wapens: messen, pijl- enspeerpunten. De Maya’s, meesters in het uitsnijden, maakten echte kunstwerkenvan obsidiaan, zoals grote, ingewikkeld gevormde scepters, die uit één stukvulkanisch glad werden vervaardigd.

Jade: Halfedelsteen, vaak groenvan kleur, die vaak geassocieerd wordt met mineralen met dezelfde kleur, zoalsnefriet of jadeïet. Het groen, zowel bij de Olmeken als bij de Maya’s hetlevenssymbool, wordt als magisch beschouwd. Men legde sieraden en maskers in hetgraf van een overleden koning.

Grafmasker uit Xochicalco Grafmasker van Pacal

Jade,  door de Maya vereerd vanwegezijn schoonheid en bijzondere krachten, stelde de oude steenbewerkers voorserieuze problemen. Jadeïet, de vorm van jade die wordt gevonden inMidden-Amerika, is zeer hard. Het vereiste grote vindingrijkheid en volhardingom het met primitief gereedschap te bewerken. Niet alle groene stenen die deMaya bewerkten waren echte jade. Modern onderzoek heeft uitgewezen dat veelartefacten die geacht werden van jade te zijn in werkelijkheid bestaan uitandere mineralen als bijvoorbeeld serpetijn, kwarts of groene albiet. De Mayakenden de verschillen en reserveerden de beste kwaliteit jade voorhooggeplaatste figuren en de belangrijkste religieuze ceremonies.

 

verdernaar Religieus balspel