Palenque

1   De Tempel van het Kruis
2   De Tempel van het
     Bebladerde Kruis
3   De Tempel van de Zon
4   De Piramide der Inscripties
5   Het Grote Paleis
6   Structuur XIII
7   Structuur XI
8   Balspeelbaan
9   Tempel van de Telling
10  De Noordelijke Groep

Palenque, gelegen in Chiapas,is een van de best bewaarde steden van de Maya’s. Het was een ven de eerstesteden die herontdekt werd nadat de stad eeuwenlang verlaten was geweest alsgevolg van het verval dat in de 9de eeuw begon. Palenque hoort tot die weinigemayasteden waar koningen uit de anonimiteit treden dankzij de ontcijfering vanhet historische verhaal dat ze op de stenen achterlieten. De hiëroglyfenvertellen over de geschiedenis van een dynastie die in 431 n. Chr. begon met detroonbestijging van koning Bahlum-Kuk. Over de volgende generaties zwijgen destenen nagenoeg, tot in 615 de twaalfjarige Pacal (schild) de troon besteeg.Onder deze legendarische koning en zijn zoon Chan-Balum (Jaguar-Slang) bereiktePalenque zijn hoogtepunt, de meeste invloed en grootste rijkdom. Vader en zoonwaren bijzonder actief, ze voltooide het Paleis en lieten de schitterendetempels bouwen. Daarna ging het weer snel berg afwaarts wat niet alleen inPalenque gebeurde maar ook in omringende steden. Het meest sensationeleontdekking in Palenque – en de hele mayawereld – is de graftombe van KoningPacal in der Tempel der Inscripties.