Tempel van de Zon

Deze tempel is versierd met sculpturenin bas-reliëf en is bekroond met een fraai dakkam die nog grotendeels intact isgebleven. Het gebouw is in 690 gebouwd en staat recht tegenover de Tempel vanhet Bebladerend Kruis. De tempel is genoemd naar een reliëf met eenzonnesymbool geflankeerd door priestervorsten met offergaven. De tempel is naarde opgaande zon gericht.