Labná

Labná lijkt veel op Sayil en is volgens degebruikelijke ordelijke schema aangelegd met de paleizen, tempels en wegen. Hetopzienbarendste bouwwerk van Labná is een soort triomfboog. Daarnaast is ookhier een groot paleis van twee verdiepingen met veel decoraties. Meandersrepresenteren de kronkelende bewegingen van de slang en verwijzen naarKukulcán. Daarnaast is vanzelfsprekend ook hier Chaac aanwezig en samen metKukulcán lijkt het of ze hun krachten bundelen. Voor het Grote Paleis begint desacbe, Dit is een opgehoogde weg die wel vaker gebruikt werd maar hier is dezenog zeer goed bewaard gebleven. Langs deze weg kom je uit bij de beroemdeTriomfboog. Deze boog is in feite de sierlijke entree naar een geslotenbinnenplaats. Ook is er een piramide aanwezig de de ‘Castillo’ genoemd word enwaarvan de cresteria (dakkam) uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. De restvan de piramide is in puin veranderde hoop steen.

Sacbe van het Grote Paleis naar Triomfboog Castillo met cresteria