Tikal

1   Tempel I
2   Tempel II
3   Tempel III
4   Tempel V
5   Groep A: het grote plein         
     tussen de noordelijke
     en de centrale akropolis
6   Groep B: Zuidelijke akropolis
7   Groep C: 
     Plein met de Zeven Tempels
8   Groep D
9   Groep E: Tweeling piramiden
10  Groep F
11  Groep G
12  Processieweg
13  Waterputten
Niet op plattegrond: Tempel IV

De oude Maya-stad Tikal heeft men in de 18eeeuw ontdekt en wordt sinds 1881 uitgegraven en bestudeerd. De totaleoppervlakte van het nationale park Tikal is  576 km2 waarvan demeeste en grootste monumenten in het centrum staan van 1200 bij 1600 meter. Deeerste vorst – rond 200 v. Chr – die in inscripties wordt genoemd, isYax-Moch-Xok. De Maya’s beschouwden hem als stamvader van het vorstenhuis vanTikal.Rond 250 n.Chr. was Tikal uitgegroeid tot een stad van formaat. De oudstestéle van Tikal en tevens van de hele Mayawereld  vermeldt dat koningRol-Ahau-Jaguar op 6 juli 292 de troon besteeg. Na 534 constateren archeologeneen soort ‘hiaat’ in de chronologie: de inscripties – die elkaar altijd vrijregelmatig opvolgen – verdwijnen, en tegelijkertijd neemt de bouw van de grotewerken af. Pas aan het eind van de 6e eeuw wordt het werk op de klassiekebouwterreinen weer hervat. In de 7e en 8e eeuw moet de stad Tikal het toppuntvan beschaving zijn geweest, zoals de vondsten uit het graf van koning Ah-Cacaoaantonen, die in 1962 zijn opgegraven onder Tempel I. De graftombe, die gebouwdis in ongeveer 734, de datum waarop zijn zoon hem opvolgt als koning van Tikal,bevatte rijke geschenken van jade en schelpen, keramiek en beenderen waarinafbeeldingen van goden met een enorme precisie waren gegraveerd. Na 869, diestaat afgebeeld op de laatste stéle, stopt ineens de chronologische telling.