Bonampak

A. Grote Plein

B. Stéles (776-790 n.Chr.)

C. Tempel van de Fresco’s

Ongeveer 50 km ten zuiden van Yaxchilán, inhet dal van de rivier de Usumacinta, liggen de ruïnes van de stad Bonampak. Degeschiedenis van Bonampak is nauw verbonden met die stad. Zoals uit een aantalinscripties blijkt, bereikten beide steden hun hoogtepunt in de vroege klassiekeperiode. Een van die inscripties, uit 746, vertelt over een soort politieke endiplomatiek bondgenootschap tussen de twee steden, waaruit uiteindelijk zelfseen huwelijk uit voortkwam tussen de koning van Bonampak en een prinses uitYaxchilán. Bonampak is vooral bekend om de muurschilderingen in de Tempel vande Fresco’s. De spectaculaire taferelen op de wandschilderingen schokte dewetenschappelijke wereld. Tot op het moment van deze opzienbarende vondst werdende Maya’s beschouwd als een bijzonder vreedzaam volkje. Duidelijke aanwijzingenvoor gruwelijke oorlogsvoering gepaard gaande met het ritueel offeren vankrijgsgevangen was niet eerder gevonden. De geschiedenis van Bonampak speeldeaan het einde van de 8ste eeuw, in een woelige periode veroorzaakt door hetverval van de metropool Palenque. Verders is Bonampak een kleine stad geblevenzonder echt van betekenis te hebben gespeeld in de geschiedenis van de Maya’s.