Tempel van de Fresco’s

De drie kamers van de tempel hebben muren metstucwerk en gewelven met veelkleurige taferelen van historische aard, dieondanks het ontbreken van perspectief een onvoorstelbaar vakmanschap verraden.Het thema van de muurschilderingen van Kamer 1 is de rituele voorbereiding voorde oorlog, waarbij de koning is omringd door een grote groep dames, hovelingenen muzikanten. De pracht en praal van het hof wordt uitgedrukt door de rijkversierde kleding en hoofdtooien die door de verschillende figuren wordengedragen. Verders komen er danser, figuren met monsterlijke maskers enmuzikanten in het tafereel voor. De muurschildering van Kamer 2 verbeelden eenoverwinning na een bloedige strijd. De overwinning is bereikt door de heerserdie samen met zijn luitenanten  is afgebeeld. De goed bewapende krijgershebben talrijke krijgsgevangen meegebracht die zonder wapens en ornamenten zijnafgebeeld. De onderworpen gevangenen liggen aan de voeten van de overwinnaar.Deze gebeurtenis vond waarschijnlijk plaats in 790 n. Chr. en de afgebeelde,zegevierende heerser was dan Chan MuanII. Het verhaal word voltooid in Kamer 3,waar te zien is hoe Chan Muan, samen met hovelingen en familieleden, zijnoverwinning viert in een weelderige ceremonie. De festiviteiten wordenafgesloten met een offerritueel waarin krijgsgevangen aan de goden wordengeofferd. 

Helaas hebben de kleurrijke schilderingen vanBonampak, die eeuwenlang beschermd werden door volledige duisternis, veel vanhun oorspronkelijke pracht verloren door de vochtigheid en licht. Er zijngelukkig goede kopie├źn van de fresco’s gemaakt, die in twee musea zijn tebezichtigen.