Tulúm

1  Hoofdingang Tempel van de Fresco’s El Castillo

In het noorden van het schiereilandYucatán ligt op een prachtige plek boven een klip Tulúm,een van de laatste Maya-buitenposten van de late postklassieke periode. Tulúmwas een belangrijke havenstad en eem handelscentrum. De stad werd in 1200 n.Chr.gebouwd en bereikte haar hoogtepunt twee eeuwen later na het verval van de stadMayapán. Net als de andere centra die in diezelfde tijd aan de kust werdengesticht, was Tulúm van oorsprong omringd door verdedigingsmuren, die voorzienwaren van wachttorens en looppaden. De muur is van noord naar zuid 450 meterlang en van oost naar west 150 meter. In Tulúm zijn haast geen indrukwekkendemonumenten te vinden. Wel speciaal is de uitzonderlijke ligging aan zee. Het interessantstebouwwerk is de Tempel van de Fresco’s, met zijn voorportaal met vijf openingenmet vier grote zuilen. Achter de ingang waarop beelden van een ‘neerdalende god’staan, bevindt zich een overwelfd vertrek met schilderingen die op de gewelvenzijn aangebracht. Hoewel El Castillo op de rotsachtige oever er indrukwekkenduitziet, is de kwaliteit van het bouwwerk niet geweldig: het metselwerk isonregelmatig. De ruwe architektuur van de Tempel van de Fresco’s met zijnverwarrende vormen is reeds gedoemd te mislukken, wat duidt op een wegkwijnendewereld van de Maya’s. De stad was nog bewoond toen in 1518 de Spaanseveroveraars arriveerden. Na de verovering werd het centrum verlaten en vergetentot 1841, het jaar waarin het werd herontdekt door de beroemde reizgers JohnStevens en Frederick Catherwood.