Uaxactún

 

A. Piramide E-VII

B. Oostelijk Complex

C. Groep A5

Het ceremoniële centrum vanUaxactún in Guatemala maakt deel uit van een oude cultuur en architectuur dieaan het eind van de pre-klassieke periode door de Olmeken is doorgegeven aan deMaya-volken van het laagland. De ceremoniële bouwwerken waren plateaus diesamengesteld waren uit op elkaar geplaatste rechthoekige treden. Grote maskersvan stucwerk, die monsterlijke wezens voorstelden met kosmische betekenissen,stonden ter decoratie op de terrassen.