Kohunlich

1  Noordelijke Groep
2  Akropolis
Paleis
4  Plein van de Sterren
5  Merwin plein
6  Balspelbaan
Piramide van de Maskers

In Kohunlich is de indrukwekkendste vondst de Piramide van de Maskers, die stamt uit het begin van de klassiekeperiode. Het zonnethema in de gestileerde stucwerken van enorme afmetingengetuigt van een kosmische interesse. Deze opvallende versieringen op devoorgevels van de tempels beantwoordt aan een religieuze bezigheid die hetbestaan van cultussen met een astraal karakter weergeeft. De manshoge,rijkversierde maskers die bij de Piramide van de Maskers zijn gevonden, zijn nuhet visitekaartje van Kohunlich. Drie eeuwen, van 300 tot 600 n.Chr. hielden devorsten van Kohunlich stand. Wat hun ondergang heeft veroorzaakt, is onbekend.