Het Grote Paleis

Een van de markantste bouwwerken van Palenqueis het paleis, centraal gelegen op een terras. Het is een groot, ingenieusgebouw met diverse vertrekken, verhoogde gangen en besloten binnenplaatsen. Eenongebruikelijk architectonisch detail is de vierkante toren waarvan de functietot op heden nog steeds niet achterhaald is. De totale oppervlakte van hetpaleis beslaat ruim 5000 m2. Het paleis is gebouwd op overblijfselen van eerdergebouwde gebouwen. Rondom het hele gebouw stonden galerijen. Er is nog een grootgedeelte intact gebleven. Het zijn zuilengalerijen met mansardedaken vanmetselwerk. De buitenkanten van de zuilen zijn gemaakt van stucwerk, dat vroegerveelkleurig is geweest, waarop scčnes van het paleisritueel staan afgebeeld.Achter een tussenmuur die ter ondersteuning van de zware betonnen gewelvendient, loopt een parallelle galerij. Vooral de grote binnenplaats, met zijnmonolithische stéles die gerangschikt waren tegen de trapmuren en friezen vanschuin aflopende, rechtopstaande stenen, roept het beeld op van weelderigepaleismanifestaties.