El Castillo (Kukulkan)

Bij de Gran Plaza staat de hoofdtempel vanChichén Itzá, de beroemde El Castillo (dat ook Kukulcán genoemd). Dezespectaculaire piramide is het symbool van Chichén Itzá. In tegenstelling totde meeste andere Mayatempels is El Castillo een haast zakelijk monument, nauwelijksgedecodeerd. In wezen spreken hier alleen de hoekige, symmetrische vormen. Maarachter deze nuchtere architectuur gaat een gecompliceerde symboliek schuil. DeMayakalender, de godenwereld en de astronomie dicteerden de vormgeving van ElCastillo. Om te beginnen refereert de vierkante vorm van de piramide aan dekosmische voorstelling van de Maya’s. Zij zagen de kosmos als een plat vierkant,gedragen door vier reuzen. De negen terrassen verwijzen naar de negenverdiepingen van het dodenrijk. bovendien wordt elke kant van de piramide alshet ware door een trap in tweeën verdeeld: de resulterende 18 delen komenovereen met de 18 maanden van het mayajaar. Daarnaast heeft elke trap 91 tredendat maal vier het getal 364 geeft. Dit is geen rekenfoutje want de laatste dagvan het jaar is het bovenste platform, de laatste stap die je maakt om de tempelte bereiken. De weinige decoraties die wel aanwezig zijn, zijn gewijd aan degoden, met name aan Kukulcán, de god van de elementen, gesymboliseerd door degevederde slang. Geraffineerd eindigen de balustraden van de trap aan denoordzijde van de piramide en twee enorme slangenkoppen met een boosaardige bliken geopende bek. Aan deze trap hebben bouwmeesters, mathematici en astronomengewerkt. Samen hebben ze een spectaculair fenomeen gecreëerd. Elk jaar aan hetbegin van de lente en herfst schijnt de namiddagzon schuin op de noordwesthoekvan de piramide. De negen hoeken van de terrassen werpen vervolgens langzaam hunschaduw op de balustrade van de trap aan de noordzijde. Dit schaduwspel neemttenslotte het 34m lange silhouet van de slang aan, dat naadloos aansluit op degebeeldhouwde slangenkop onderaan de trap. Het schaduwspel wekt de illusie datKukulcán afdaalt naar de aarde; een uitdrukking van de harmonie tussen hemel enaarde. Onder de huidige piramide ligt nog een uitzonderlijk gaaf bewaardgebleven piramidetempel met de rode Jaguar-troon, een zeldzaam kunstwerkingelegd met jade.

Het schaduwspel van de neerdalende slang dat zich afspeelt aan het begin van van de lente en de herfst