El Caracol (slakkenhuis)

Het meest verwonderlijke gebouw in ChichénItzá is El Caracol, ofwel slakkenhuis, vanwege de de merkwaardige structuurbinnenin. Het is voor de Maya-architectuur een ongebruikelijke vorm. Dit gebouwmoet als observatorium hebben gediend om de gang van de zon en sterren tevolgen. De ronde toren staat bovenop het tweede terras en is ruim 28 meter hoogvanaf de grond en een doorsnede van 14 meter. Dankzij de drie intact gebleven"schietgaten" kon men een beeld vormen van het doel van ditobservatorium, dat met recht een van de belangrijkste creaties is. Het principevan de astronomische ‘mikpunten’ berust op het samenvallen van twee muurhoekenaan de binnenkant van een opening in de vorm van een kijkgat.Hierdoor kon menmet opmerkelijke precisie richten.