Venus plateau

Op het platform van Venus werden op bepaaldedata rituelen uitgevoerd ter ere van Venus. Venus werd als Morgenster en alsAvondster vereerd.