Complex van de Duizend Zuilen

Onderaan de zuidzijde van de Tempel van deKrijgers ligt complex van de Duizend Zuilen. Het ruim 150 meter lange complex iseen fantastisch en imponerend bouwwerk waarvan niet geheel duidelijk is of erook een dak op de pilaren heeft gezeten en zo ja, van welk materiaal. Het getal1000 moet niet letterlijk worden genomen maar symboliseert louter en alleen het kolossaleaantal zuilen. Vierkante exemplaren met gebeeldhouwde krijgers en afbeeldingenvan Kukulcán worden afgewisseld met grove ronde pilaren zonder decoraties.