De grote Balspelbaan

 

De mooiste balspelbaan die ooit door depre-Columbianen is gebouwd, is zeker die van het Chichén Itzá van deTolteken-Maya’s. Het is een in noord-zuidrichting gelegen complex van ongeveer160 m lang en 75 m breed.  Het eigenlijke speelterrein beslaat 7000 mmet aan weerszijde taluds en muren van 8 m hoog waarvan de plattebovenkant diende als tribune voor de toeschouwers. Het geheel omvatte een aantalgebouwen: in het oosten stond een heiligdom met de naam Tempel van de Jaguars;bovenop een talud staat de Tempel van de Tijgers, aan de noordelijke uiteindevan het speelveld staat een (overdekte) tribune die waarschijnlijk bestemd wasvoor de elite. 

Plattegrond  balspelbaan

Stenen ring met slang erop

Op de lage taluds langs het speelveld staanop de leerzame bas-reliëfs de plechtigheden die bij het spel horen afgebeeld.Het beeldverhaal toont de aanvoerders van beide partijen in gevechtstenue, deonthoofding van de overwonnene. Boven de taluds, 7m boven de grond steekt zowellinks als rechts een stenen ring loodrecht uit de talud, waardoor de rubberenbalmoest worden ‘geworpen’. De ring is versierd met een reliëf dat twee inelkaar gestrengelde, met elkaar strijdende slangen voorstelt. Het verband tussende heiligdommen en de balspelbanen laten geen enkele twijfel bestaan over hetreligieuze karakter van deze typische Maya-sport: het speelveld stelt nietsanders dan het universum voor, de heilige ruimte waarin zich het eeuwige gevechttussen licht en schaduw afspeelt, waarbinnen de hemellichamen, zon en maan, zichverplaatsen onder toezicht van de meester van Xibalba, heerser van hethiernamaals.

Voor meer informatie over het balspel zie Religieusbalspel.