De heilige Cenote

 

Cenotes zijn ontstaan door inzakkingen vanhet karstische oppervlak. Deze grote putten in de openlucht worden Cenotesgenoemd. Een van deze door de wildernis omgeven natuurlijke bassins was bestemdvoor het brengen van offers: priesters gooiden hier hun offers voor de goden in- in het bijzonder jonge mannen en vrouwen die door verdrinking de dood werdeningejaagd. Uit de cenote zijn heel veel spullen naar boven gekomen door dreggenen later duiken.  Naast menselijke resten van zowel mannen, vrouwen,jongens en meisjes, zijn er ook koperen objecten (beeldjes, kleine belletjes,ringen, bekers en delen van een ceremonieel masker) omhooggehaald.  Ookzijn er gouden en jadevoorwerpen gevonden.