Overwelfde ingang van het Nonnenhuis

Een triomfboog als ingang van het Nonnenhuis Door de ingang naar het plein