Het Nonnenhuis

1+2. Het zuidelijke gebouw met 
        overwelfde ingang
3. Het westelijke gebouw
4. Het oostelijke gebouw
5. Het noordelijke gebouw

Over de functies van het leeuwendeel van deantieke Mayagebouwen hebben de archeologen uiteenlopende theorieën. De gangbarenamen zeggen vaak meer over het voorstellingsvermogen van de eerste ontdekkersvan de ruïnes dan over de werkelijke functie van de gebouwen. Ook zo is hetgegaan met het Nonnenhuis (Nonnenklooster), de Spanjaarden vonden het complexmet de tientallen kleine, donkere ruimtes op kloostercellen lijken en gaven hetcomplex de naam die het nu draagt. Wat daadwerkelijk de functie is geweest vanhet complex is niet duidelijk. Het enorme aantal goddelijke symbolen in dedecoraties zijn in ieder geval onweerlegbaar bewijzen voor en religieuzefunctie.