Het noordelijk  gebouw

Het hoogste gebouw van het Nonnenhuis is hetnoordelijk gebouw, gesitueerd op en platform met een brede toegangstrap. Ditgebouw staat nog meer in het teken van de regengod Chaac dan de overigegebouwen. De trap word geflankeerd door twee zuilentempels die eveneens gewijdzijn aan Chaac.