Groep E (complex Q)

Naast de reusachtige piramidetempels vormenook de zogenoemde tweelingpiramides een bijzonder aspect van Tikal. Er zijntotaal negen tweelingen, waarvan die van complex Q het best bewaard zijn. Voorde piramide staan monolithische herdenkingsstéles, die in sommige gevallengeassocieerd  worden met altaren of ronde tronen.