Copán

1   Stčle D 8   Hiërogliefen trap
2   Stčle F 9   Stčle N en grote trap
3   Stčle C 10  Toeschouwerstribune
4   Stčle H 11  Structuur 22
5   Stčle A 12  Oostelijke plein
6   Piramide op het grote plein 13  Westelijke plein met Altaar Q
7   Balspel 14  Zuidelijke piramide 16

In het huidige Honduras ligt deindrukwekkende ruïnestad Copán. Deze stad is rijk aan verschillende stéles enversierde bouwwerken. De ruïnes van Copán geven ook vandaag nog een goedeindruk van de culturele en economische rijkdom die de stad halverwege deklassieke periode, van de 5e tot de 9e eeuw, wist te bereiken. Copán, dat opeen hoogte lag van 600 meter, werd gesticht in een heuvelachtig gebied datvruchtbaar was door de aanwezigheid van de Copán, een zijrivier van de Motagua.Het ceremoniële centrum besloeg een gebied van ongeveer 16 hectare. De as liepvan noord naar zuid en de plattegrond is rechthoekig, Anders dan de meesteandere grote Mayasteden kampte Copán echter met een gebrek aan kalksteen dievoor de bouw kon worden gebruikt. De weinige kalk die beschikbaar was, wasbestemd om te worden gebruikt voor een beschermende pleisterlaag, aangebracht opvloeren en op het exterieur. Voor specie moest men voornamelijk gebruikmaken vangewone klei, waardoor de gebouwen de afgelopen eeuwen ernstig in verval zijngeraakt. Uit de vele inscripties en stéles blijkt dat de stad vanaf de vijfdeeeuw n. Chr. gedurende meer dan 400 jaar werd geregeerd dooréén enkeledynastie, wat zeker de ontwikkeling van de stad heeft gestimuleerd. Een van de belangrijkstemonumenten, aangeduid als altaar Q, staat aan de voet van eengrote piramide die tegen het eind van achtste eeuw werd gebouwd door de laatstekoning van Copán. Na 820 kwam er geen koning meer en leed de bevolking aanondervoeding en ziektes en raakte Copán langzaam in verval, maar is nog bewoondgebleven tot het jaar 1000. In deze tijd waren nagenoeg alle steden in de zuidelijkeen centrale laaglanden verlaten.