Gran Plaza

Het centrum van Yaxchilán word gevormd doorhet grote plein (Gran Plaza). Op dit plein staan verschillende altaarstenen enstéles. Ook ligt er een klein balspelbaan en wordt het geheel omringd doorkleine en grotere gebouwen. De mooiste stéle word geflankeerd door een stenenkrokodil en een jaguar. De grootste stéle ligt achter in een hoek van hetplein, het is grotendeels gerestaureerd.Het aantal inscripties in Yaxchilán isin verhouding groot en goed bewaard.