Het Paleis van de Gouverneur

De benaming ‘Paleis van de Gouverneur’ isafkomstig van een reisverslag van Fray Lopez Cogolludo dat in 1688 isgepubliceerd. Deze schrijver bevestigd dat het paleis als verblijfplaats voor deMaya-koningen diende. Het immense symmetrische bouwwerk van bijna 100 meter langbestaat uit drie onderdelen: een centraal gebouw van 55 m lang en twee vleugelsvan elk 15 m lang, die aan het hoofdgebouw zijn bevestigd door middel van grotekarbeelbogen met een draagwijdte van 7 meter. Deze waren vroeger geopend enliepen van het ene naar het andere deel. Tijdens een tweede bouwfase zijn zegesloten en uitgerust met zuilen. Onder het paleis ligt een ongelofelijk grote’fundering’ waarvan de onderste een afmeting heeft van 188 bij 170 meter, hetderde plateau (onderkant van de trap) is 130 bij 50 meter. Het paleis zelf iseen perfect symmetrisch gebouw waarin maar twee lengtematen in voorkomen of eentweevoud ervan. Boven de poorten langs loopt een fries van stenen mozaïek diewordt omgeven door twee vooruitstekende kroonlijsten. Op dit opgesierde vlak vanbijna 4 meter hoog dat zich rond het hele paleis bevindt en bijna 1000 m2 aandecoraties bevat, komen bepaalde elementen naar voren: Griekse randen(meanders),zonnesymbolen, een netwerk van kruisbeuken van versteend rijswerk en maskers vande regengod Chaac. Voor het paleis staat het ‘Altaar van de Tweekoppige Jaguar’.Dit krachtige en gevaarlijke roofdier was uiteraard een symbool van de macht vande vorsten. Wetenschappers hebben ontdekt dat het paleis niet willekeurigmaar juist zeer nauwkeurig is geplaatst: door de hoofdingang konden astronomenVenus aan de horizon observeren terwijl de planeet naar de top van een enkele kilometersverder staande piramide klom.