Obsediaan en jade

Obsediaan: (lavaglas) natuurlijk magmatisch glas dat de volkeren die geen metaalnijverheid bezaten, gebruikten voor de vervaardiging van gereedschappen en wapens: messen, pijl- en speerpunten. De Maya's, meesters in het uitsnijden, maakten echte kunstwerken van obsidiaan, zoals grote, ingewikkeld gevormde scepters, die uit ÚÚn stuk vulkanisch glad werden vervaardigd.

Jade: Halfedelsteen, vaak groen van kleur, die vaak geassocieerd wordt met mineralen met dezelfde kleur, zoals nefriet of jade´et. Het groen, zowel bij de Olmeken als bij de Maya's het levenssymbool, wordt als magisch beschouwd. Men legde sieraden en maskers in het graf van een overleden koning.

Grafmasker uit Xochicalco Grafmasker van Pacal

Jade,  door de Maya vereerd vanwege zijn schoonheid en bijzondere krachten, stelde de oude steenbewerkers voor serieuze problemen. Jade´et, de vorm van jade die wordt gevonden in Midden-Amerika, is zeer hard. Het vereiste grote vindingrijkheid en volharding om het met primitief gereedschap te bewerken. Niet alle groene stenen die de Maya bewerkten waren echte jade. Modern onderzoek heeft uitgewezen dat veel artefacten die geacht werden van jade te zijn in werkelijkheid bestaan uit andere mineralen als bijvoorbeeld serpetijn, kwarts of groene albiet. De Maya kenden de verschillen en reserveerden de beste kwaliteit jade voor hooggeplaatste figuren en de belangrijkste religieuze ceremonies.

 

verder naar Religieus balspel